ดาวโหลดรูปภาพ

รูปแบบ

 

“ใบสมัคร” เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิถีชุมชนคริสตชน (เข็มแข็ง) สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

ภาพพระกายทิพย์

 

 

ภาพขยายจงผ่อนหนักผ่อนเบา์

 

 

ภาพลายเส้นพระเยซูในทะเล

 

ลายเส้นผู้หว่านและรักษา

 

ภาพพระเยซูใส่ใจคุณ

 

ภาพลายเส้นนิทาน

 

ดาวนโหลดรูปภาพ

 

ดาวนโหลดรูปภาพประกอบ bec ชุดที่ 1

 

ดาวนโหลดรูปภาพประกอบ bec ชุดที่ 2

 

ดาวนโหลดรูปภาพประกอบ bec ชุดที่ 3

 

ดาวนโหลดรูปภาพประกอบ bec ชุดที่ 4

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )