ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

 

ความคืบหน้าการจัดสัมมนาวิถีชุมชนคริสตชน(เข้มแข็ง)วัดในเขต 2 มิสซังนครสวรรค์

 

 

ฟื้นฟูชีวิตกลุ่มเพื่อการแพร่ธรรม (C8)สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

อนุทินการดำเนินงานงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 

อนุทิน ประจำปี  2011/2554การดำเนินงานงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 

พระคัมภีร์ในชีวิตของประชากรของพระเจ้า

 

 

การค้นพบพระจิตของพระเจ้าในมรดกศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

พระเจ้าผู้ทรงปลอบโยนเรา

 

 

ภาพพระวาจา มธ 13:44 พระเจ้าตรัสกับฉัน

 

 

พื้นฐานชีวิตจิตในพระธรรมใหม่

 

 

ภาวนาอย่างไร

 

 

มาสร้างความสัมพันธ์กันเถอะนะ

 

 

มีส่วนร่วมในชีวิตของพระศาสนจักร

 

 

มีส่วนร่วมในอะไร?

 

 

ถ่ายทอดความเชื่อในครอบครัว

 

 

APPENDIX: TWO APPROACHES to GROUP LECTIO DIVINA

 

 

การเรียนรู้และการเติบโตร่วมกัน

 

 

ในความยากลำบาก

 

 

คำถามทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์

 

 

ปลุกจิตสำนึกคำสอนทางด้านสังคมและกิจกรรมด้านสังคม

 

 

เด็กๆ ก็สำคัญ

 

 

 

 

 

บัตรคำพระคัมภีร์

 

 

บทเรียนสำหรับกลุ่มคริสตชนเพื่อการเสวนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

ปลูกฝังชีวิตอย่างไรก็ได้อย่างนั้น

 

 

Lectio Divina ในกลุ่ม

 

 

บทบาทของผู้ชี้แนะTHE ROLE OF A FACILITATOR

 

 

บทบาทของผู้นำกลุ่ม

 

 

ภาพพระคัมภีร์ (สำหรับกลุ่มเด็ก)

 

 

ผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน

 

 

การต้นพบพระจิตของพระเจ้าในมรดกและวัฒนธรรม

 

 

อบรมพ่อแม่ ก่อนลูกรับศีลล้างบาป

 

 

อามอสโปรแกรม

 

 

Love of God: Keys for Kids – CBH Ministries

 

 

อ่านประคัมภีร์ประจำวัน

 

 

นัดสำคัญประจำวัน

 

 

Building Small Christian Communities

 

 

กระบวนการวางแผนงานอภิบาลระดับวัด

 

 

คำสอนทางด้านสังคมและกิจกรรมด้านสังคม

 

 

อ่านเรื่องราวของฉัน

 

 

ทำความรู้จักกับ แผนกิจกรรมแบบอามอส

 

 

บทบาทของผู้ชี้แนะTHE ROLE OF A FACILITATOR (Session 6 No.22 LUMKO)

 

 

บทบาทของผู้ชี้แนะTHE ROLE OF A FACILITATOR

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for January1,2010

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for July 1, 2010

 

 

TITLE: Melon Burglar

 

 

TITLE: Clearing the Roadblock

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for May 1, 2010

 

 

TITLE: Melon Burglar

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for October 1, 2009

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for September6,2009

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for September 2009

 

 

Keys for Kids CBH Ministries

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for September 6, 2009

 

 

CommunianCBH Ministries

 

 

Keys for Kids – DisciplineCBH Ministries

 

 

Important Ingredients

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for November 1, 2009

 

 

Keys for Kids - Bible Reading and StudyCBH Ministries

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for December  2009

 

 

Keys for Kids – CBH Ministries

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for December 1, 2009

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for April 1, 2010

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for August 1, 2010

 

 

Keys for Kids Christmas Season & New Year 2010

 

 

Keys for Kids Daily Devotional for February 1, 2010

 

 

จงวางใจในพระเจ้าและทำความดี

 

 

เสื้อเกราะของพระเจ้า

 

 

แสวงหาความเชื่อ

 

 

หินก้อนใหญ่

 

 

ชีวิตที่เลอเลิศ

 

 

สดุดี ที่ 23ท่านได้อะไรอีก ?

 

 

สัญลักษณ์

 

 

สิ่งที่สำคัญคือว่า.....!

 

 

เชิงลบหรือเชิงบวก?

 

 

ดึงดูดพลังจากพระสัญญาของพระเจ้า

 

 

พระองค์ทรงโอบอุ้มข้าพเจ้าขึ้นมา

 

 

พลังชีวิตจิตท่อธารจากขุมพลังไร้ขอบเขตของพระเจ้า

 

 

แฟ้มวงแหวนสารจากพระเยซู

 

 

เรามักจะสนุกเมื่ออ่านโจ๊กและชอบชื่นชมนวนิยายดังนั้นเราคงไม่มีข้อแก้ตัวที่จะไม่อ่านบทภาวนาสั้น ๆ นี้???

 

 

คุณนอนหลับได้ไหม ?

 

 

เยซูบรมครู

 

 

จงเลี้ยงดูแกะของเรา

 

 

จงเลี้ยงดูแกะของเราความรัก

 

 

คิดบวก ชีวิตบวก

 

 

จงจุดเทียน

 

 

จงพอใจในสิ่งที่เป็น!

 

 

จงแล่นเรือออกไป

 

 

จดหมายจากเพื่อน

 

 

เจริญชีวิตด้วยความเชื่อ

 

 

นี่เป็นสิ่งที่แปลกมาก เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร แม้ว่าคุณจะไม่ศรัทธาในศาสนา ก็ควรจะอ่านสักหน่อย

 

 

ช่างถลุงเครื่องเงิน

 

 

เป็นไปได้หรือที่จะมีชีวิต

 

 

ชีวิตที่เลอเลิศ

 

 

รักนั้นคือฉันใด

 

 

ความถ่อมตน

 

 

ขุมทรัพย์อันประเสริฐ

 

 

คุณเป็นที่มีอันเดียวไทย

 

 

ความกังวลvs.อ้อนวอนและสรรเสริญไทย

 

 

เวลาไทย

 

 

สิ่งต่างๆทุกพ่อแม่ควรรู้ภาษาไทย

 

 

theราคาของเด็กไทย

 

 

theคำตอบไทย

 

 

ทำไมจึงสรรเสริญพระเจ้า

 

 

พลังทางวิญญาณ

 

 

แนวทางชีวิต

 

 

พระสัญญา

 

 

ให้เวลาพระเจ้า

 

 

ทางเลือกที่่ก่อร่า่งสร้างชีวิต

 

 

พระเจ้า้บอกกล่าวกับเราได้ไหม

 

 

การโต้คลื่น

 

 

สุขสันต์คริสตมาส

 

 

สาระสำคัญของคริสตมาส

 

 

มหัศจรรย์แห่งคริสตมาส

 

 

เฉลิมฉลองคริสตมาส

 

 

คริสตมาสเร่งรีบคริสตมาสเหตุผล?

 

 

คริสตมาสที่แท้จริง

 

 

ของขวัญประเสริฐ

 

 

zacchaeusA little man who became big in the Kingdom of God

 

 

The Widow’s Mite

 

 

Walking on the Water

 

 

The Treasure in a Field

 

 

Jesus Heals the Ten Lepers

 

 

Simon Peter’s Confession of the Messiah

 

 

Paul & Silas in Philippi

 

 

The Parable of the Tenants

 

 

Moses, Leader of God’s People

 

 

Simon Peter’s Confession of the Messiah

 

 

Joseph and His Brothers

 

 

Jesus Loves Me!

 

 

Jesus Is Lord!

 

 

Jesus Feeds 5000!

 

 

Jesus Heals a Centurion’s Servant

 

 

The Good Samaritan

 

 

Fishers of Men

 

 

The Easter Story

 

 

Doubting Thomas

 

 

The disciples trusted, and obeyed

 

 

Born Again!

 

 

อนุทินการดำเนินงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 

โครงการศึกษา - ดูงาน BEC ท่าแร่

 

 

พระพรจากเปาโล

 

 

พระคุณของพระจิต

 

 

พระเยซูไล่ปีศาจไปสิงในหมู

 

 

Centurion’s Servant

 

 

อ่่านพระคัมภีร์และบันทึกส่วนตัว

 

 

เสริมทักษะในการเริ่มอ่านพระคัมภีร์

 

 

สร้างนิสัยอ่านพระคัมภีร์

 

 

...รักนั้นคือฉันใด...

 

 

ฟื้นฟูจิตใจเรื่องศีลมหาสนิท

 

 

วางใจในพระเยซู

 

 

วจนพิธีกรรมพระกุมารเยี่ยมบ้าน

 

 

รูปแบบการอ่านพระคัมภีร์ในกลุ่ม

 

 

มาสร้างความสัมพันธ์กันเถอะนะ

 

 

ภาวนาด้วยบทเพลงสดุดี

 

 

ภาพพระคัมภีร์วันอาทิตย์์

 

 

ภาพชีวิตคู่ภาพพระคัมภีร์

 

 

พื้นฐานชีวิตจิตในพระธรรมใหม่

 

 

พระเจ้าผู้เมตตาดังผู้เลี้ยงแกะที่ดี

 

 

บทอ่านประจำวัน เทศกาลเตรียมคริสตสมภพ

 

 

บทเทศน์บนภูเขาเรื่องการภาวนา

 

 

แนวทางพบพระ

 

 

ทำสวนกับพระเจ้า

 

 

ทางเดินแห่งรัก

 

 

การเยี่ยมบ้าน:ภารกิจของกลุ่มคริสตชน

 

 

ต่อสู้การประจญ

 

 

ชีวิตในอ้อมกอดของพระเจ้า

 

 

จากพระวาจาสู่ชีวิต

 

 

งานเกษตรในพระคัมภีร์

 

 

คำนำบทอ่านประจำวัน

 

 

ความรู้สึก - อารมณ์

 

 

กิจกรรมพระคัมภีร์ในครอบครัว

 

 

ภาวนาเริ่มประชุม

 

 

Following the Leader

 

 

ความหมายของ“การมีส่วนร่วมในพระศาสนจักร”ในองค์รวม

 

 

การอบรมต่อเนื่องและกิจกรรมกลุ่มคริสตชนในระดับวัด

 

 

ฟื้นฟูชีวิตกลุ่มเพื่อการแพร่ธรรมกลุ่มคริสตชนย่อย แนวทางสู่การเป็นพระศาสนจักรที่มีส่วนร่วม

 

 

การประกาศพระวรสารกับชุมชนย่อยๆในเขตวัด

 

 

ชุมชนย่อย

 

 

กลุ่มเพื่อการแพร่ธรรมกลุ่มคริสตชนย่อย แนวทางสู่การเป็นพระศาสนจักรที่มีส่วนร่วม

 

 

ท่าทีของผู้นำแบบชี้แนะ

 

 

กลับใจสู่แนวทางของพระเจ้า

 

 

Evangelization and SCCs

 

 

ศีลมหาสนิททำให้เราเป็นหนึ่งเดียว

 

 

AsIPA new

 

 

ทอรุ้ง การเยี่ยมบ้าน : ภารกิจของกลุ่มคริสตชน
ทีมงานอภิบาลเคลื่อนที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

ทำสวนกับพระเจ้า กุหลาบป่า  เรียบเรียง
ทีมงานอภิบาลเคลื่อนที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

ภาพพระคัมภีร์ศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเอกสารประกอบทีมงานอภิบาลเคลื่อนที่ 2/4 – 2007

 

 

วจนพิธีกรรมพระกุมารเยี่ยมบ้านศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เอกสารประกอบทีมงานอภิบาลเคลื่อนที่ 2/4 – 2007

 

 

การประเมินผลการสัมมนาผู้รับผิดชอบวิถีชุมชนวัดระดับชาติวันที่ 19-20 มกราคม 2011 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

 

อบรมสัมมนา ช่วงที่หนึ่ง   18-23 ตุลาคม ค.ศ.2010

 

 

HISTORY OF AsIPA

 

 

7 Steps Gospel Sharing

 

 

8 Ways to humblevyou

 

 

Sharing of experience  on SCCs?

 

 

5 stages of parish / church growth

 

 

Leadership and Adult Education

 

 

Leadership in Stages of Church Growth

 

 

the four marks of SCCs-Oct.26-AsIPA one-2010

 

 

เอกสารประกอบ Basic Ecclesial Communities :: ชุมชนคริสตชนพื้นฐานโดย คุณพ่อ Joseph DIAS, SVD.แปลโดย คุณพ่อนรินทร์ ศิริวิริยานันท์

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )