ประมาลภาพ Bec การศึกษาดูงานผู้นำ 3 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพ อบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด เขต 2 ครั้งที่ 1   ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพ "วิถีชุมชน" ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพครบรอบ 5 ปี วิถีชุมชนวัด ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (20-08-2011)

 

ประมวลภาพโครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ "วิถีชุมชน" รุ่นที่3 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (6-7-08-2011)

 

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันศุกร์ที่15กรกฎาคม 2554

 

ประมวลภาพ การสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม 2554

 

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันพุธที่13กรกฎาคม 2554

 

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันพุธที่12กรกฎาคม 2554

 

ประมวลภาพการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันจันทร์ที่11กรกฏาคม 2554

 

ประมวลภาพแผนอภิบาลและวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้นำแผนกวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพประชุมติดตามแผนทิศทางงานอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม

 

ปรมวลภาพประชุมติดตามแผนทิศทางงานอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค

 

ประมวลภาพโครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ "วิถีชุมชนวัด”ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพโครงการอบรมวิถีชุมชนวัด เขต ชัยภมิในสังฆมณฑลนครราชสีมาิ

 

ประมวลภาพ แผนกวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมผู้นำ ครั้งที่ 1

 

ประมวลภาพการประชุมแผนอภิบาล “จากเป้าหมาย สู่การปฏิบัติ”ร่วมกับสภาภิบาลของวัดต่างๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพบีีอีซีวัดท่าแร่ (คุ้มป่าหว้าน)

 

ประมวลภาพสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ โครงการศึกษา - ดูงาน การอภิบาล ตามแนว “วิถีชุมชนวัด” ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร

 

ประมวลภาพ จัดประชุมสัมมนาวิถีชุมชนวัดระดับชาติให้กับพระสงฆ์

 

ประมวลภาพ อารามรักกางแขนท่าแรต้อนรับคณะกรรมการ ชุมชนคริสตชนพื้นฐานฐานระดับชาติ

 

ประมวลภาพอบรมฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต ที่บ้านผู้หว่าน

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )