เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2012  แผนกงานงานอภิบาลของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้จัดอบรมควารมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ วิถีชุมชนวัด” โดยได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติมะกรครรภ์ มาเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 58 ท่าน

 

เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2555  คุณพ่อ ทินรัตน์ คมกฤส และ คุณพ่อ ดอมินิกโรฮัน เจ้าคณะแขวงคณะคารีเชี่ยน มิชชันนารี  จากประเทศศรีลังกา   เยี่ยมกลุ่มวิถีชุมวัด ซ.เปโตร 16 ของวัดนักบุญเปโตร สามพราน    ได้ร่วมการแบ่งปันพระวาจา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณพ่อได้เสริมสร้างกำลังใจและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอีกหลายอย่าง

 

สรุปการแบ่งปัน BEC สำนักมิสซังเดือนสิงหาคม 2555  จงอย่าทำให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมอง พระเจ้าประทานพระองค์เป็นตราประทับให้ท่านแล้วสำหรับวันแห่งการไถ่กู้ ท่านทั้งหลายจงขจัดความขมขื่น ความขุ่นเคือง ความโกรธ การขู่ตะคอก

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2012 ซ.สุวรรณี พันธ์วิไล ไปแบ่งบันBEC ให้กับสามเณรเล็กคณะพระมหาไถ่ ศรีราชา การอบรมเน้นที่ "วิสัยทัศน์การเป็นชุมชนเณร" ตามขบวนการ BEC ภาคบ่ายมีการสัมผัสและแบ่งปันพระวาจา

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2012   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัดจาก วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ผู้นำกลุ่มวิถีชุมชนวัด ซอยเปโตร 16 ของวัดนักบุญเปโตร สามพราน นำสมาชิกกลุ่มวิถีชุมชนวัดและเด็ก ๆออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและคนป่วยในซอย

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 วัดต่างๆในเขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมแกรลอร์ดบูติค ถ.ศรีนครินทร

 

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2012 การประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัดเขตภาคอีสาน ครั้งที่ 1 / 2012

 

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2012 แผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรม “โครงการเสริมทักษะผู้นำ”ที่บ้านคณะภคินีพระหฤทัย ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555   คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามแนวทางวิถีชุมชนวัดในหัวข้อเรื่อง "พระวาจาคือชีวิต" ครั้งที่ 1

 

บีอีซี อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เขต จันทนิมิต 4 มีทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

 

วันที่ 6-7 มิถุนายน  2555
     คพ.วิชัย อ้วนเย็นดี เจ้าอาวาสได้จัดให้มีการอบรมวิถีชุมชนวัด ณ วัดนักบุญยอแซฟบ้านถิ่น จ.อุดรธานี

 

วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2012
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด“โครงการพัฒนาผู้นำ 3”

 

วันที่ 29 เม.ย.  2555
ประธานกลุ่ม BEC คนใหม่แห่งบุรีรัมย์ ยังคงร่วมประชุมกลุ่มอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 

โครงการรณรงค์อ่านพระคัมภีร์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดย คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประธานกลุ่ม BEC คนใหม่แห่งบุรีรัมย์ ยังคงร่วมประชุมกลุ่มอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
วันที่ 29 เม.ย.  2555

 

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2555
มีการอบรมผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” เขต 1-2  สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

วันที่ 20 เมษายน 2012  พิธีบูชาขอบพระคุณBECประจำเดือน เมษายน โดยคุณพ่อสมดุล วาปีทะ เป็นประธานในพิธี และร่วมแบ่งปัน BEC

 

การเรียนรู้ความเป็นวิถีชุมชนวัด

 

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2012

 

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2012
ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3

 

 เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2012
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จัดอบรมสัมมนาโครงการ “ พัฒนาศักยภาพผู้นำวิถีชุมชนวัด”

 

สัมมนาวิถีชุมชนวัด (BEC) วัดศรีราชา สังฆมณฑลจันทบุร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 ณ วัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล เจ้าอาวาส

 

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2012
แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำ 2  รุ่น 2 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

 

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2012
ประชุมผู้นำกลุ่มย่อยวิถีชุมชนวัด อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ โดย คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล เจ้าอาวาสวัด

 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012
สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า ทิพย์วัลร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อ่านพระวาจาร่วมกันและแบ่งปันพระวาจาแบ่งปันชีวิต

 

วิถีีชุมชนวัด...กับอีก 1 ปี ที่ผ่านไป 2011
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 การอบรมวิถีชุมชนวัด SCC THEOLOGY COURSE วันที่ 31 ตุลาคม 2011 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน  2011

 

 การประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2011 ที่นาโพ พธิ์ ของอัครสังฆมณฑล ท่าแร่ - หนองแสง

 

จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2011
เวลา 16.30น. พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการอบรมวิถีุชุมชนวัด SCC THEOLOGY COURSE 2011

 

วันที่ 27ตุลาคม 2554
BEC อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2554
วิถีชุมชนวัดครั้งที่ 2 เขตบุรีรัมย์

 

วันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2011
คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐานจัดโครงการ “ การพัฒนาชุมชนคาทอลิกแบบบูรณาการ” ณ วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ บ้านหนองกะตัน ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ์

 

วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2011
คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ หัวหน้าเขตชัยภูมิ ได้จัดอบรมผู้ นำ/ผู้ประสานงานกลุ่มวิถีชุมชนวัด เขตชัยภูมิ ครั้งที่ 2

 

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2011
สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาประจำปีของครูคำสอนหัวข้อการสัมมนาปีนี้คือ “ครอบครัวคริสตชนในสถานการณ์ปัจจุบัน เข้มแข็งและปลอดภัยด้วยพระวาจา” เพื่อเ8ป็นการทบทวนแผนงานอภิบาลตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2011
คุณพ่ออุปสังฆราช วีระเดช ใจเสรี จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ“การพัฒนาชุมชนคาทอลิกแบบบูรณาการ”ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

วันที่ 24 กันยายน 2011
่คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน ออกเยี่ยม กลุ่มวิถีชุมชนวัด ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 19.30 น.
ประชุมผู้นำกลุ่มย่อยชุมชน คริสตชนพื้นฐาน เตรียมความพร้อมประจำเดือนกันยายน ณ  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011
กลุ่มวิถีชุมชนวัด ในโครงการ “ การพัฒนาชุมชนคาทอลิกแบบบูรณาการ” ณ วัดดวงหทัยนิรมลของพระมารดามารีย์ บ้านหนองหลี่ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

วันที่ 18 กันยายน 2554 ซิสเตอร์และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 ได้ร่วมกันแบ่งปันพระวาจ าประจำเดือนกันยายน หัวข้อ "ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข” ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

วันที่ 12 กันยายน 2011
BEC ท่าแร่ “ ออกเยี่ยมกลุ่มวิถีชุมชนวัด”วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ของอัครสังฆมณฑล ทาแร่-หนองแสง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2011
“ออกเยี่ยม ติดตามผล”กล่ม BEC ณ วัดพระจิตเจ้า บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ของอัครสังฆมณฑลท่า-หนองแสง

 

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2011
แผนกวิถีชุมชนวัด จัดโครงการพัฒนาผู้นำ “วิถีชุมชนวัด”(ผู้นำ 1)ครั้งที่ 2  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2011
คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตาธิการคณะพลมารีย์ และซิสเตอร์พรรณทิพย์ ผิวเกลี้ยง ประธานเซนาตุสเชิญเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานของคณะร่วมประชุมวางแผนการจัดทำเอกสารเสริมชีวิตจิตสมาชิกคณะ และเตรียมงานการมีส่วนร่วมวิถีชุมชนวัด

 

ผลิตผลจากงาน BEC บ้านหนองไม้งาม
จากการแบ่งปันพระวาจาทุก ๆ เดือน ของกลุ่มคริสตชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2554
ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมร่วมกับคุณพ่อหลุยส์ อาร์ตูโร คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมครูคำสอนเขตวัด“งานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่”

 

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม  2554
โครงการสร้างความเเข้าใจจิตรมณ์ “วิถีชุมชนวัด”รุุ่่นที่ 3   ณ บ้านผู้หว่าน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 

วันที่ 5 ส.ค. 2554
กลุ่มคริสตชนแก้งคร้อและบ้านหนองไม้งามได้มีการแบ่งปันพระวาจาในหัวข้อ“ข้าพเจ้ามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์”ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2011
สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง ร่วมประชุมกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานที่บ้านคุณปิ่นสุดา ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ครบรอบ 1 ปี BEC วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์  วันที่ 25 กรกฏาคม 2011 กลุ่ม BEC กลุ่ม 1 จัดประชุมประจำเดื อนที่บ้านแม่ทองสุข ชนวัฒน์ ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจเทคโน ในการประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการประชุมที่ครบรอบ 1 ปีของ BEC  วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์มีสมาชิกประจำกลุ่มมาประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยการนำของท่านประธาน อ.อำพล ทองทั่ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร และซิสเตอร์ทั้งสองท่าน พร้อมบารเดอร์ หนุ่ม เข้าร่วมประชุมแบ่งปันพระวาจาด้วย

 

BEC และเสกบ้าน คุณพ่อ ดร. เอกชัย ชิณโคตร และซิสเตอร์ ร่วมกับสัตบุรุษวัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ประชุม BEC เดือนกรกฏาคม ที่บ้านคุณวรมัน ปานมีสี

 

ตามเรามา : สัมมนาพระสงฆ์ทั่วประเทศครั้งที่28-BEC ออกอากาศ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2554/2011

 

สรุปผลสัมมนาพระสงฆ์ ครั้งที่ 28

 

วันที่สามของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่15กรกฎาคม 2554

 

วันที่สามของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่14กรกฎาคม 2554

 

วันที่สามของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่13กรกฎาคม 2554

 

วันที่สองของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่12กรกฎาคม 2554

 

สัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28 วันที่11กรกฎาคม 2554

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
“ จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” บ้านจันทร์เพ็ญ

 

โครงการพัฒนาผู้นำ แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อบรมวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ (BEC)

 

BEC บ้านแม่สงวน กลุ่ม BEC บ้านหนองพลวงและหนองไม้ตาย จัดประชุมกลุ่ม BEC ขึ้นที่บ้านของแม่สงวน (รองประธานกลุ่ ม BEC) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 ที่ผ่านมา

 

คณะพระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรีศึกษาการดำเนินวิถีชุมชนวัดของวัดนักบุญเปโตร

 

สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ “จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” ณ วัดแมประจักษ์ที่ลูร์ดน้ำบุ้น อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร วันที่ 27 มิถุนายน 2011

 

สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ “จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” ณ วัดพระคริสตประจักษ์นาบัว อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร วันที่ 25 มิถุนายน 2011

 

กลุ่มวิถีชุมชนวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ บุรีรัมย์ ออกไปพบปะเพื่อเข้ากลุ่ม ณ บ้านของอาจารย์สันติ ชนวัฒน์ สำหรั บกลุ่มบุรีรัมย์ถือว่าเป็นกลุ่ม BEC ที่เข้มแข็งกลุ่มหนึ่งในสังฆมณฑลนครราชสีมาของเรา

 

“ BEC ท่าแร่ฯ จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ” ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานดอนม่วย-โนนค้อ อ.พรรณานิคม จ.ส กลนคร วันที่ 20 มิถุนายน 2011

 

“ BEC ท่าแร่ฯ“ จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ” ณ วัดแม่พระรับสารหนองเดิ่น-ดอนขาว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันที่ 18 มิถุนายน 2011

 

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2011อบรมวิถีชุมชนคริสตชน(เข้มแข็ง) เขต 2 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโล ก

 

หัวข้อการแบ่งปันหนองหญ้าปล้อง?คืนวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2554 ซิสเตอร์และกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หนองหญ้ าปล้อง ได้ร่วมแบ่งปันพระวาจา ในหัวข้อ “ ทำไมคริสตชนต้องเข้าร่วมวิถีชุมชนวัด”

 

องค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมแบ่งปันพระวาจา ตามแนวทางวิถีชุมชนวัดกับคริสตชนวัดพระบิดาเจ้า

 

จดหมายอภิบาลกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สัมมนา การติดตาม แผนอภิบาล ปี 2011 "ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง"

 

โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพโครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์"วิถีชุมชนวัด”สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุม BEC ที่บ้านหนองหลวงและหนองไม้ตายวันที่28-29 พฤษภาคม 2011 ที่สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ถ้อยแถลง ASIPA

 

สามเณรเล็กแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟรับการอบรม “วิถีชุมชนวัด ( BEC.)”

 

วิถีชุมชนวัด… จิตตารมณ์แห่งความเป็นพี่เป็นน้องกัน

 

ประมวลภาพอบรมวิถีชุมชนวัด เขต 4 ศูนย์อบรมงานอภิบาลคามิลเลียน

 

โึีครงการวิถีชุมชนวัด จัดที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ

 

ประชุมเตรียมงาน BEC ชัยภูมิคณะทำงาน BEC ได้ประชุมเตรียมงาน BEC ชัยภูมิที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2011 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ นำทีมโดยคุณพ่อเฉลียว วาปีกัง

 

โครงการพัฒนาผู้นำ 1 แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพแผนกวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมผู้นำ ครั้งที่ 1

 

มวลภาพอบรมวิถีชุมชนวัด เขต 4 ศูนย์อบรมงานอภิบาลคามิลเลียน

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 หลังจากงานเลี้ยงอาหารฉลองพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม เจ้าอาวาสวัดพระคริสตราชา เมืองคง
จัดประชุมกลุ่ม BEC กลุ่มที่สองที่บ้านนายเจริญ ยายหนูพร้อมกับสมาชิกกลุ่ม โดยมีนายเชียร กล้าหาญ เป็นผู้นำในการภาวนา และจากนั้นก็มีการแบ่งปันพระวาจาและประสบการณ์ชีวิต ความเชื่อ และความศรัทธาต่อกัน

วิถีชุมชนวัด จากเป้าหมาย... และจะเดินไปด้วยกัน

BEC : วิถีชุมชนวัดกับบทบาทการรักษาและหนุนเสริมความเชื่อคริสตชนให้เข้มแข็งและมั่นคง

จัดตั้งคริสตชนกลุ่มย่อย วัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม บุรีรัมย์คริสตชนกลุ่มย่อย (BEC's) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

ประชุมคริสตชนกล่มย่อย BEC's กลุ่ม 1 บ้านดาบตำรวจประดิษฐ์

การประชุมแผนอภิบาล “จากเป้าหมาย สู่การปฏิบัติ”ร่วมกับสภาภิบาลของวัดต่างๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประมวลภาพบีีอีซีวัดท่าแร่ (คุ้มป่าหว้าน)

บีีอีซีวัดท่าแร่ (คุ้มป่าหว้าน)

ภราดาทินรัตน์ คมกฤส เรื่องวิถีชุมชนของวัด ตอนที่2 ออกอากาศ:วันที่13มีนาคม 2554/2011

ภราดาทินรัตน์ คมกฤส เรื่องวิถีชุมชนของวัด ออกอากาศ : วันที่ 6 มีนาคม 2554/2011

ประมวลภาพสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” ณ บ้านผู้หว่าน

สร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”

โครงการศึกษา-ดูงานการอภิบาล ตามแนว “วิถีชุมชนวัด” ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและความเชื่อ เน้นเรื่องจิตอาสา

วิถีชุมชนวัดกับบทบาทการรักษาและหนุนเสริมความเชื่อคริสตชนให้เข้มแข็งและมั่นคง

โป๊ปขอให้ช่วยกันสนับสนุนวิถีชุมชนคริสตชนในเขตวัด

ประมวลภาพ สัมมนายกร่างแผนงานอภิบาล ค.ศ. 2011-2015 สังฆมณฑลอุดรธานี

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 1

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 2

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 3

เป็นคริสตชนไปทำไม

ทิศทางงานอภิบาลนั้นสำคัญไฉน

แผนภูมิการจัดสมัชชาเพื่อกำหนดทิศทางงานอภิบาล

 

จิตตามรณ์แห่งการเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน

 

การเปลี่ยนแปลงความนึกคิด และการรื้อฟื้นงานอภิบาล

 

(ร่าง) การนำวิถีเชิงบวกมาปรับใช้ในการวางแผนทิศทางงานอภิบาล

 

เดินหน้า “วิถีชุมชนวัด” ค.ศ.2011

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา แนวทางการดำเนินงาน “วิถีชุมชนวัด”

 

สรุปความคืบหน้า การกำหนดแผนอภิบาลระดับสังฆมณฑล

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )