คู่มือการประชุม "วิถีชุมชนวัด" ประจำเดือน กรกฎาคม 2012

 

คู่มือการประชุม "วิถีชุมชนวัด" ประจำเดือน มิถุนายน 2012

 

คู่มือการประชุม "วิถีชุมชนวัด" ประจำเดือน พฤษภาคม 2012

 

คู่มือการประชุม "วิถีชุมชนวัด" ประจำเดือน เมษายน 2012

 

คู่มือการประชุม "วิถีชุมชนวัด" ประจำเดือน มีนาคม 2012

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2012

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนมกราคม 2012

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนธันวคม 2011

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2011

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนตุลาคม  2011/2554 “จงกลับใจ ใช้โทษบาป และจงภาวนาเพื่อคนบาปจะได้สำนึกผิดและกลับใจ”

 

คู่มือการประชุมคริสตชนพื้นฐานประจำเดือน กันยายน ค.ศ 2011/2554

 

คู่มือการประชุมชุมชนคริสตชนพื้นฐานประจำเดือน กรกฎาคมค.ศ.2011/2554 “ท่านจงแสวงหาพระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าก่อนเหนือสิ่งอื่นใด”

 

วิถีชุมชนวัด มิถุนายน 2011 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตพระวาจาทำไมคริสตชนต้องร่วม “วิถีชุมชนวัด”์

 

คู่มือการประชุมชุมชนคริสตชนพื้นฐานประจำเดือน มิถุนายน ค.ศ.2011/2554“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้   แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี (รม 12:21)”

 

วิถีชุมชนวัด พฤษภาคม 2011 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตพระวาจาความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชนศิษย์พระคริสต์

 

คู่มือการประชุมชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ประจำเดือน พฤษภาคม ค.ศ.2011/2554 “ผู้ที่ตามเรามา ผู้นั้นจะไม่เดินในที่มืด แต่แสงสว่างจะส่องทางชีวิตให้เขา  (ยน 8:12)”

 

วิถีชุมชนวัด เมษายน 2011 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตพระวาจาศิษย์ผู้เจริญชีวิต “ศีลมหาสนิท” เป็นชุมชน

 

คู่มือการประชุมชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ประจำเดือน เมษายน 2011/2554

 

คู่มือการประชุมชุมชนคริสตชนพื้นฐานประจำเดือน มีนาคม 2011/2554

 

วิถีชุมชนวัด มีนาคม 2011ชุมชนศิษย์พระคริสต์  เจริญชีวิตพระวาจาพัฒนาความเชื่ออาศัยพระวาจาและการอธิษฐาน

 

คู่มือการประชุมชุมชนคริสตชนพื้นฐานประจำเดือน มีนาคม 2011/2554 “ ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความใจกว้าง เอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจกัน สิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาเราอย่างเต็มขนาดเช่นกัน”

 

วิถีชุมชนวัดกุมภาพันธ์ 2011

 

คู่มือการประชุม ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์   2010/2553 “การให้อภัย เป็นการให้ที่ดีที่สุดของมนุษย์”

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )