ค (C) พระศานจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

การเข้ามีส่วนร่วมในมิตรภาพของพระคริสตเจ้า

 

ถูกส่งเข้าไปให้มีส่วนร่วม ในพันธกิจของพระคริสตเจ้า

 

เพื่อนร่วมงานที่ร่วมรับผิดชอบ “ไม่ใช่ผู้ช่วย”

 

“ พระพรของพระจิตเจ้าทำให้การมีส่วนร่วมเป็นไปได้”

 

“ ความใฝ่ฝัน ” ของเราในเรื่องพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )