ข (B) ชุมชนคริสตชนย่อย

 

ชุมชนคริสตชนย่อย เป็น “ บ้านสำหรับทุกคน ”

 

ชุมชนคริสตชนย่อยคือ “การแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของพระศาสนจักร”

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )