ที่ 31 พฤษภาคม 2015

 

“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษยของเรา ทำพิธีล้างให้เค้าเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร พระจิต”
 
(มก. 28:16-20)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือน มิถุนายน 2015  

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 36 บท)
 ประจำเดือน มิถุนายน
2015

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

เอกสาร AsIPA III

Orientation_Oct_7_2013  

WS3 General information

Programme_AsIPA_2013

Local Team Directory booklet

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

List of participants-AsIPA Three 2013

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2015 คุณพ่อวีระพงค์ โพธิมล พาตัวแทนครูและสัตบุรุษวัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน(BEC) เขตใต้ ที่วัดสองคอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสงประชุม BEC วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าวBEC บ้านกลางกรุง ซอยประดับศิลป์ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้                                   วันที่ 15 - 17 เมษายน 2015
โดยเน้นเนื้อหาคือ - วิสัยทัศน์ของการเป็นพระศานจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
                       - เราจะเริ่มวิถีชุมชนวัดอย่างไร
                       - ภาวะของการเป็นผู้นำวันที่ 17 เมษายน 2015
สังฆมณฑลอุบลราชธานี  จัดประชุมสภาอภิบาล
ชุดที่ 9 ครั้งที่ 4
ในหัวข้อ “ทำไมต้องเป็นชุมชนคริสตชนย่อย

วันที่25มีนาคม2015
วิถีชุมชนวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ ที่บ้านนันทิยา..มีผู้เข้าร่วม16คน   ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2558  ซอยเปโตร 19 ร่วมกันประชุมวิถีชุมชนวัด โดยใช้หนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ 2 ข้อที่ 42-47 พวกเรามีข้อตั้งใจว่า จะสวดภาวนาให้กันและกัน รวมถึงจะดูแลกันด้วย

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม นำชุมชนพระคริสตราชาประตง อ่านพระวาจากัน  เดินเครื่องต่อเนืองเรื่องวิถีชุมชนวัด พระตริสตราชาประตง

สังฆมณฑลอุบลฯ  การอบรมวิถีชุมชนวัด(BEC)ที่วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมบ้านคูสว่าง 15 มีนาคม 58

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2015  คริตสชนวัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด ประชุม BEC ที่บ้าน ห้วยหวด อ.เต่างอย จ. สกลนคร นำโดย คพ.เทพณรงค์ พุดษา

 เมื่อวันทีร่ 4 ก.พ. 58  คพ. วิทยาและ คณะ ฯ จัดอบรมวิถีชุมชนวัด(BEC)วัดแม่พระนิรมลอุบล                อ่านต่อ...

SCCs Theology Course 30 วัน ที่บ้านผู้หว่าน มีพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส
ลักสูตร 1 เดือน ที่สาม พราน  เริ่มเมื่อ26มกราคม 2015 -26 กุมภาพันธ์ 2015
สมาชิกที่มาเข้ารับการอบรม มี 17 ท่าน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ                  1    ท่าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง         2     ท่าน
สังฆมณฑลอุบลฯ                              4     ท่าน
สังฆมณฑลอุดรธานี                           1     ท่าน
สังฆมณฑลราชบุรี                            1    ท่าน
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี                     2     ท่าน
สังฆมณฑลเชียงใหม่                          3     ท่าน
อารามพระหฤทัยฯ                             2    ท่าน
ประเทศมาเลเซีย                               1     ท่าน

                                               รวม 17 ท่าน 

 

พระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์มาแล้ว ครับ

 

 

 

 

 

หน้ารวม.....

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

ก (A):การแบ่งปันพระวรสาร

ข (B):ชุมชนคริสตชนย่อย

ค (C):พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ง (D):การฝึกทีมงานอภิบาลของวัด

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรมและสัมมนาวิถีชุมชนวัด

วันที่ 30 พฤษภาคม  2015
อบรม วิถีชุมชนวัด ณ รพ.เซนต์หลุยส์
 
โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                  

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )