ที่ 24 สิงหาคม 2014

 

“พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต”  (มธ 16:13 - 20)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือน สิงหาคม 2014    

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 36 บท)
 
สิงหาคม 2014

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

 

 

วันที่16 สิงหาคม 2014 สังฆมณฑลจันทบุรี(แขวงจันทบุรี)ได้จัดสัมมนาสภาอภิบาลระดับแขวง ณ อาคารแพร่ธรรม อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธิรมล จันทบุรี  โดยการนำของคุณพ่อประสาน พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้าแขวงและผู้รับผิดชอบสภาอภิบาล แขวงจันทบุรี จำนวนสัตบุรุษเข้าร่วมทั้งหมด 65 ท่าน จาก จำนวน 9 วัด

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่าน  ทีมงานวิถีชุมชนวัดเทเรซา หนองจอก ได้เยี่ยมและได้กลุ่มใหม่ขึ้น..ที่ หมู่บ้าน. ณัชฐวรรณ..ถ.สังฆสันติสุข เขตหนองจอก ที่บ้านคุณ ประสงค์  โสตถินิรันดร์...และคุณ เอื้อมมาลา (ภรรยา)มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 10-11 คน ทำ 7 ขั้นตอนและ แบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้จาก พระวาจา..ที่นำมาใช้ในวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2014 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 1 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อชาญชัย คุณพ่อเชษฐา  และทีมงาน  ในการสัมมนาและอบรมมีรำพึงภาวนา และมองดูปัญหาต่างๆเกินขึ้นภายในวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ มีเข้าร่วมทั้งสิ้น128 ท่าน

 เมื่อวันที่11-13 กรกฎาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน (รักษาการณ์แทน) จัดอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนลาซาล บางนา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมจำนวน 89 คน
     คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาให้ความรู้กับเยาวชน สร้างสรรค์ชุมชน ด้วยหัวใจที่รับใช้ คุณพ่อได้พาทีมงานเยาวชนจากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก พร้อมด้วยคุณลำดวน ชินมโนพันธ์ มาร่วมให้ความรู้กับเยาวชน จากนั้นเป็นแบ่งปันกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ รำพึงพระวาจาและแบ่งปันร่วมกัน
                            
                                                   อ่านต่อ....

บ้านรักพระวาจา วันจันทร์ที่ 14 กรกฏาคม 18.30 เรามีนัด เห็นชัดๆๆมากันแยะ นะวันนี้ เรายินดีภาวนาเพื่อยายเมียด ...อาสนวิหารจันทบุรี                                        
                                                 อ่านต่อ...

 วันที่ 7 ก.ค 2014   ผู้นำและผู้ประสานงานวิถีชุมชนทั้งแปดเขต ของอาสนวิหารจันทบุรี ได้รับการแบ่งปันการทำงานและสร้างความเข้าใจ จากคุณพ่อประสาน เจ้าอาวาส...ณ อาคารแพร่ธรรม  จำนวน 20 ท่าน
                                                       อ่านต่อ...

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2014 คณะกรรมการดำเนินงานแผกวิถีชุมชนวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประชุมเพื่อเตรียมงานในที่ 2 สิงหาคม2014 ในงานชุมนุมและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัด ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

 

คณะพระหฤทัยฯแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดฟื้นฟูจิตตารมณ์พระหฤทัยเพื่อเตรียมสมโภชน์พระหฤทัยของพระเยซูให้กับฆราวาสที่ศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ ในวันที่21-22มิถุนายนนี้ที่บ้านสวนดำเนินสะดวกและต่อด้วยแสวงบุญที่วัดนบมาการิตาร์บางตาล สัตบุรุษส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกคริสตชนกลุ่มย่อยตามวัดต่างๆ

 

วันที่ 21 มิถุนายน2014 คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์วัดในเขต 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้จัดประชุมประจำเดือนและได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาแบ่งปัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสตชนในรปแบบวิถีชุมชนวัด ณ ห้องคำสอนผ้ใหญ่ บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสชัญ บางรัก กทม

 

ประชุมBECs ประจำเดือมิถุนายน..กลุ่มหนองกะตัน..ที่บ้านแม่ต้น/หญิงเตย วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
  อ่านต่อ........

 

วิถีชุมชนวัดนางาม หัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี  ถึงแม้คนจะน้อย แต่ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน โอกาสสมโภชพระตรีเอกภาพ  15 มิ.ย 57

 

เมื่อ 1 มิถุนายน 2014 กลุ่มวิถีชุมชนวัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค  เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีการทำ 7 stepsเป็นที่แรก ที่บ้านคุณวาภรณ์ นพคุณทอง หมู่บ้านศุภวรรณ 4 และหลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมเยียนชุมชนจำนวน 6 บ้าน

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2014 คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดระดับชาติออกเยี่ยมและติดตามงานวิถีชุมชนวัดที่บ้านนาดูน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ในเขตการดูแลของ สังฆมณฑลอุบลฯ

 

วันนี้ 12 พค 2014 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้เริ่มประชุมวิถีชุมชน เป็นครั้งที่ 2 มีการแบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอน กับนักเรียนวงACO วงไวโอลิน โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยใช้พระวารสารของนักบุญยอนห์ บทที่ 10 ข้อที่ 1 - 21 และ ปรึกษางานที่กลุ่มจะทำคือ จิตอาสาเล่นดนตรีให้แก่ผู้ป่วยตามสถานพยาบาล และ มอบหมายสมาชิกในกลุ่มสำรวจสถานที่ต่างๆที่จะไปแสดง ขอบคุณคุณพ่อสานิจ เจ้าอาวาสวัดที่สนับสนุนงานวิถีชุมชนค่ะ

 

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2014 คณะกรรมการเยาวชน เขต 1 จัดสัมมนา เรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด (วิถีชุมชนวัด) ณ บ้านเพชรสำราญ  หัวหิน  โดยได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาเป็นวิทยากร และกลุ่มเยาวชนจากวัดแม่พระประจักษ์ฯ บางสะแก มาแบ่งปันประสบการณ์ในการแบ่งปันพระวาจาและสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในรูปแบบวิถีชุมชนวัด
 

 

งานพิธีรับเข็ม BEC อัีครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานชุมนุมคณะสงฆ์ นักบวช และองค์กรหน่วยงานฆราวาส เฉลิมฉลอง นักบุญยอห์นที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ณ  อาคารสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม  มีพิธีรับเข็ม BEC โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
                                                             ดูภาพ......

เมื่อ24 เมษายน 2014 คุณพ่อชัยยะ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้มาแบ่งปันแผนงานวิถีชุมชนวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่อารามพระหฤทัยฯ ในโอกาสสัมมนาของคณะประจำปี 2014 เพื่อความเข้าใจเป็นแนวทางของงานอภิบาลของคณะ

  วันที่ 5 เมษายน 2014 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมวิถีชุมชนวัดหลักสูตรพื้นฐานครั้งที่ 3 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีคุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช และทีมงานวิถีชุมชนวัด มาแบ่งปันประสบการณ์ ในการรำพึงภาวนา แบบ 7 ขั้นตอน มีเข้าร่วมทั้งสิ้น34 คน

   อบรมวิถีชุมชนวัดหลักสูตรพื้นฐานครั้งที่ ๒ ที่วัดพระมารดานิจานพเคราะห์และที่บ้านผู้หว่าน ผู้นำครั้งนี้มีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อสมหมาย ซ.กัลยา ซ.บังอร ครูปัจจมากรณ์ ทีมฆราวาสจากวัดกุหลาบทิพย์ วัดพระมารดา ฯ และวัดแม่พระฟาติมา มีทีมอภิบาลจากวัดต่างๆเข้าร่วมทั้งสิ้น ๙๑ คน
     และที่บ้านผู้หว่าน โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์ คุณสมใจ พนาภาส และ ทีมงานจากวัดเปโตร มาเป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ด้วย  มีทีมอภิบาลจากวัดต่างๆเข้าร่วมทั้งสิ้น35 คน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2014 แผนกวิถีชุมชนวัด ร่วมกับพระสงฆ์หัวหน้าเขต จัดอบรมหลักสูตร BEC ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 4 อาทิตย์ ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็นสองสถานที่ ที่1คือบ้านผู้หว่านและวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น โดยมีเนื้อหาเป็นการอบรมเกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานเรื่องวิถีชุมชนวัด ความจำเป็นของวิถีชุมชนวัด ใช้เอกสาร B/3 และเรียนรู้วิสัยทัศน์ของการเป็นพระศาสนจักรแบบใหม่ ใช้เอกสาร C/6 + DIIPA  และเครื่องหมายสี่ประการของชุมชนคริสตชนย่อย ใช้เอกสาร B/2 และปิดท้ายด้วยความสำคัญของพระคัมภีร์ บ้านที่สร้างบนศิลา และปิดท้ายด้วยภาวนาร่วมกัน และนำพระพรกลับบ้าน

พระสงฆ์เขต 3 สังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิถีชุมชนคริสตชนย่อย” ให้ครูคำสอนและหัวหน้าหมู่บ้าน จำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์อภิบาลแม่ตะวอ ท่าสองยาง แม่สอด จ.ตาก โดยมีคุณพ่อไพโรจน์ เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยได้เชิญ ซิสเตอร์ กัลยา ตรีโสภา ซิสเตอร์มารศรี จันทร์ชลอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คุณปัญจมากรณ์ คำภีร์จรัสพร ของคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด พร้อมกันนี้พระสงฆ์ในเขต 3 ก็ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 15-16 มีนาคม 2014     เขตการปกครองวัด 6 เขต ของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกวิถีชุมชนวัด ร่วมจัดสัมมนาทีมงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านผู้หว่าน มีผู้แทนจากวัดต่างๆ เข้าร่วมจำนวนกว่า 246 คน
                                                         อ่านต่อ....

สำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชฯ โดยมี ภราดาทินรัตน์ คมกฤส ผู้อำนวยการ ร่วมกับทีมงานศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด ได้ร่วมมือกับสถาบัน Pallottine Animation Center, Nagpur, India โดยมี คุณพ่อโทมัส วีเจย์ (Fr.Thomas Vijay) ชาวอินเดีย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอบรม “Pastoral Theological Course on SCCs” ในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 เป็นรุ่นแรก มีจำนวนผู้เข้าร่วม 29 คน รุ่นที่ 2 ปี ค.ศ.2012 จำนวน 33 คน
                                                           อ่านต่อ..

“ประกาศความรักของพระ ให้กว้างไกล ด้วยความเชื่อที่ร่วมใจเป็นหนึ่ง”  การประชุมวิถีชุมชนวัด ของสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

     หลังจากที่ได้มีการเปิดการอบรม Thai SCC Theology course ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ได้ให้เกียรติไปเป็นประธาน นั้น และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ก็จะจบคอร์สกันแล้ว  
                                                                 อ่านต่อ..

   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2014 คุณพ่อเอนก และพระสงฆ์จากประเทศบังคลาเทศ 2 องค์ มาร่วมกิจกรรม BEC เดือนกุมภาพันธ์กับ BEC เนินคู้
 

อบรม "วิถีชุมชนวัด" สภาภิบาลวัดในเขต 5
ที่วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน


อ่านต่อ..

 

เมื่อวันที่  24  มกราคม 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทย์วานิช  ได้ให้เกีนรติไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดการอบรม 2014 Thai SCC Theology course (วิถีชุมชนวัด) ที่บ้านผู้หว่าน มีผู่้้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  28  ท่าน  จากแต่ละสังฆมณฑลฯและคณะนักบวชต่าง ๆ   การอบรมจะมีไปถึงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2014หลังพิธีเปิดการอบรม บราเดอร์ทินรัตน์ คมกฤส  นำสมาชิกไปคำนับพระคาดินัลมีชัย กิจบุญชู ที่บ้านอับราฮัม โอกาสวันคล้ายวันเกิด

 

 

มื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2014 คุณพ่อเอนก และพระสงฆ์จากประเทศบังคลาเทศ 2 องค์ มาร่วมกิจกรรม BEC เดือนกุมภาพันธ์กับ BEC เนินคู้
 

 

อบรม "วิถีชุมชนวัด" สภาภิบาลวัดในเขต 5 ที่วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
 

 

วันที่ 24 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทย์วานิช ได้ให้เกีนรติไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดการอบรม 2014 Thai SCC Theology course  (วิถีชุมชนวัด) ที่บ้านผู้หว่าน มีผู่้้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  28  ท่าน  จากแต่ละสังฆมณฑลฯและคณะนักบวชต่าง ๆ  การอบรมจะมีไปถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014

หน้ารวม.....

เอกสาร AsIPA III

รูปแบบเอกสาร

 

Orientation_Oct_7_2013      

 

 

 

WS3 General information  

 

 

 

Programme_AsIPA_2013  

 

 

 

 

Local Team Directory booklet

 

 

 

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

 

 

 

 

List of participants-AsIPA Three 2013

 

 

 

 

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

ก (A):การแบ่งปันพระวรสาร

ข (B):ชุมชนคริสตชนย่อย

ค (C):พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ง (D):การฝึกทีมงานอภิบาลของวัด

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรมและสัมมนาวิถีชุมชนวัด
23 ส.ค 2014 ณ รพ.เซนต์หลุยส์
27 ก.ย 2014 ณ รพ.เซนต์หลุยส
25 ต.ค 2014 ณ รพ.เซนต์หลุยส
29 พ.ย 2014 ณ รพ.เซนต์หลุยส

โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                  

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )