ที่ 5 กรกฏาคม 2015

 

“เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา”
 
(มธ. 16:13-19)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2015  

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 36 บท)
 ประจำเดือน กรกฏาคม
2015

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

เอกสาร AsIPA III

Orientation_Oct_7_2013  

WS3 General information

Programme_AsIPA_2013

Local Team Directory booklet

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

List of participants-AsIPA Three 2013

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):
การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):
พระศาสนจักรที่ทุกคน
มีส่วนร่วม


AsIPA(English) C

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D

 

 

 

 

  ประชุมทีมงานกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 5/2015
                     วันที่ 30 มิถุนายน  2558
           ณ วัดซางตาครู้ส เวลา 10.00 – 12.00 น.
เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามความคืบหน้าของวิถีชุมชนในแต่ละเขต พร้อมวางแผนงานที่จะปฏิบัติในกรกฏาคมและเดือนสิงหาคม
 
 >> 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2015
     อบรม "เยาวชนกับพระคำภีร์" โดยแผนกเยาวชนร่วมกับแผนกวิถีชุมชนวัด
>> 22 สิงหาคม 2015 งาน "ชุมนุมวิถีชุมชนวัด" จัดโดยแผนกแผนกวิถีชุมชนวัด (เลื่อนจากวันที่ 29 สิหาคม2015 มาเป็น วันที่ 22 สิงหาคม 2015 )

วันที่ 28 มิถุนายน 2015  ประชุมวิถีชุมชนวัดหลุยส์มารี บางแค ร่วมด้วยพลมารีและคณะอัศวินศีลมหาสนิท ได้ชุมนุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณ วาภรณ์  นพคุณทอง ในหมู่บ้านศุภวรรณ ย่านหนองแขมหลังประชุมเสร็จได้ออกเยี่ยมบ้านใกล้เคียงและบ้านที่มีผู้ป่วย

     26 มิถุนายน 2015  คุณพ่อสุภกิจ เลิศจิตรเลขาและคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ได้จัดประชุมวิถีชุมชนวัด เขต 3 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามความคืบหน้าของวิถีชุมชนในแต่ละวัดในเขต 3 พร้อมวางแผนงานที่จะปฏิบัติร่วมกันในระดับเขต

                                       วันที่ 20 มิถุนายน 2015
                                   อบรม วิถีชุมชนวัด
                                   ณ รพ.เซนต์หลุยส์

แผนก วิถีชุมชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ วิถีชุมชนวัด
ให้กับสัตบุรุษในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โดยการนำของคุณพ่อ เชษฐา ซิสเตอร์กัลยา ซิสเตอร์บังอร    มีสัตบุรุษเข้าร่วม ทั้งหมด 60 ท่าน จาก 5 เขต

วันที่ 18 มิถุนายน 2015 
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประชุม BEC ที่บ้านของคุณอนงรักษณ์

วันที่ 6 , 13 มิถุนายน 2015  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 6  ได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิถีชุมชนวัด ให้กับสัตบุรุษในเขต 6 โดยการนำของคุณพ่อ ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ  มีสัตบุรุษเข้าร่วม ทั้งหมด 58 ท่าน จาก 5 วัด

พระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์มาแล้ว ครับ

หน้ารวม.....

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรม
และสัมมนาวิถีชุมชนวัด

30 กรกฏาคม-1 สิงหาคม
 อบรม"เยาวชนกับพระคำภีร์"
ณ บ้านผู้หว่าน

22 สิงหาคม 2015
อบรม วิถีชุมชนวัด
ณ รพ.เซนต์หลุยส

 
โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                    

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )