ที่ 25 กันยายน 2016

 

“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย”
 
(มก. 9:30-37)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนกันยายน2016    

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต
(เอกสาร38บท)

 
ประจำเดือน กันยายน2016

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

เอกสาร AsIPA III

Orientation_Oct_7_2013  

WS3 General information

Programme_AsIPA_2013

Local Team Directory booklet

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

List of participants-AsIPA Three 2013

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชียติดต่อ สอบถามได้ที่ ... Tel... 0872219725วันที่ 24  สิงหาคม 2016  คุณพ่อเจ้าวัดอาสนวิหาร จันทบุรี ได้เยี่ยมและร่วมประชุมวิถีชุมชนวัด เขตตลาด ของวัด

     วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2016 ได้มีการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดกรรมการสภาภิบาล เขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในหัวข้อ "ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องวิถีชุมชนวัด" โดย คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน คุณพ่อปิยะชาติ มะกรคร รภ์ , คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช , ซิสเตอร์กัลยา ศรีโสภา และทีมงานวิถีชุมชนจากส่วนกลางของอัครสังฆณทลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง     กลุ่มย่อยวิถีชุมชนวัดวัดแม่พระเป็นที่พึ่งบ้านโนนสว่าง วิถีชุม ชนวัด สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 11 กรกฏาคม 2016

   ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด เขตต่างๆ ของสังฆมณฑลจันทบุรี  พร้อมกับคุณพ่อ ซิสเตอร์ ออกไปประกาศข่าวดี ชุมชนFM.พร้อมนำของแห้ง อาหาร เสื้อผ้าไปแบ่งปัน  4 มิถุนายน  2559
 


  ประชุมทีมงานวิถีชุมชนวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต4 ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จ.นครนายก วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016  เวลา 14.30 น
 

   BEC บ้านกลางกรุงค่ำวานนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี มีเซอร์ 2 ท่านมาเยี่ยมเยียน (18/05/2016)

     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดที่วัดบางสะแก วันที่16พฤษภาคม2016
 

     ประชุมคณะกรรมการดดำเนินงานวิถีชุมชนวัด เขต 3 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วันที่ 7 พฤษภาคม 2016
 

     ประชุมวิถีชุมชนวัด พระบิดา ที่บ้านคุณมุกดามีผู้เขาประชุม 6 คน (5/04/2016)
 

Bec บ้านกลางกรุง
วัดเซนต์หลุยส์ วันนี้นักศึกษาคำสอน
มาเยี่ยมBEC ของเราครับ
คนมากก็เลยแบ่งเป็นสองกลุ่มครับ 20-04-2016
 

ซิสเตอร์สังวาลย์นักศึกษาศูนย์คริสตศาสตร์(ซีซี) ภาคฤดู
ร้อน ชั้นปีที่สามมาดูงาน กลุ่มBEC ตึกมาร์การีตาอารามพระหฤทัย แบ่งปันพระวาจา และร่วมรับประทาอาหารร่วมกัน

หน้ารวม.....

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรม
และสัมมนาวิถีชุมชนวัด 7 พฤษภาคม 2016
อบรมสภาอภิบาลวัด เขต 3 
โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

แผนการสอนและจัดกิจกรรมวิถีชุมชนวัดแก่นักศึกษาคริสตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ค.ศ. 2016

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                    

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):
การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):
พระศาสนจักรที่ทุกคน
มีส่วนร่วม


AsIPA(English) C

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D

 

 

 

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )