ที่ 29 กรกฏาคม 2015

 

“เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา”
 
(มธ. 16:13-19)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2015  

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 36 บท)
 
ประจำเดือน กรกฏาคม 2015

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

เอกสาร AsIPA III

Orientation_Oct_7_2013  

WS3 General information

Programme_AsIPA_2013

Local Team Directory booklet

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

List of participants-AsIPA Three 2013

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):
การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):
พระศาสนจักรที่ทุกคน
มีส่วนร่วม


AsIPA(English) C

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D

 

 

 

 


วิถีชุมชนที่วัด นักบุญเซนต์ร๊อก ท่าไข่ บ้านป้าสมศรี  ผังรักษ์ 
มีผู้ประชุม 15 ท่าน เมื่อวันที่23 กรกฏาคม 2015 เวลา 19.00 น.


การพบกันด้วยพระวาจา ของครูคาทอลิกโรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี  วันที่ 23 กรกฎาคม 2015


     ประชุมทีมงานกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 6/2015 วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารแพร่ธรรม อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 – 12.30 น.

   เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานวิถีชุมชนในแต่ละเขต พร้อมวางแผนง านที่จะปฏิบัติในวันที่ 30 กรกฏาคม- 1 สิงหาคม 2015 และงานวันที่ 22 สิงหาคม 2015


วันที่ 19 กรกฏาคม 2015 ประชุมวิถีชุมชนที่วัดนักบุญเซนต์แอนโทนี ที่บ้านคุณสุชีรา เกตุภาพ  มีครอบครัวบ้านในละแวกเดียวกัน มีผู้ประชุมประมาณ 25 คน


วิถีชุมชนวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ที่บ้านทิพย์มณี
มีสมาชิกเข้าร่วม 11 ท่าน
วันที่ 19 กรกฏาคม 2015

11 กรกฎาคม 2015
   คุณพ่อเศกสมและทีมงาน BEC วัดศรีราชา จัดกิจกรรม BEC เขตหลังอัสสัมชัญอย่างเป็นทางการครั้งแรก มีสมาชิกเข้าร่วม 25 คน
   *11.00 น.ทีมงานสภาอภิบาลและ BEC ออกเยี่ยมสมาชิกในละแวกบ้านครูแหม่ม เพื่อเชิญชวนไปร่วมกิจกรรม BEC

 5 กรกฏาคม 2015  ประชุมวิถีชุมชนวัด เขต 4 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามความคืบหน้าของวิถีชุมชนในแต่ละวัดในเขต 4 พร้อมวางแผนงานที่จะปฏิบัติร่วมกันในระดับเขต

  ประชุมทีมงานกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 5/2015
                     วันที่ 30 มิถุนายน  2558
           ณ วัดซางตาครู้ส เวลา 10.00 – 12.00 น.
เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามความคืบหน้าของวิถีชุมชนในแต่ละเขต พร้อมวางแผนงานที่จะปฏิบัติในกรกฏาคมและเดือนสิงหาคม
 
 >> 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2015
     อบรม "เยาวชนกับพระคำภีร์" โดยแผนกเยาวชนร่วมกับแผนกวิถีชุมชนวัด
>> 22 สิงหาคม 2015 งาน "ชุมนุมวิถีชุมชนวัด" จัดโดยแผนกแผนกวิถีชุมชนวัด (เลื่อนจากวันที่ 29 สิหาคม2015 มาเป็น วันที่ 22 สิงหาคม 2015 )

วันที่ 28 มิถุนายน 2015  ประชุมวิถีชุมชนวัดหลุยส์มารี บางแค ร่วมด้วยพลมารีและคณะอัศวินศีลมหาสนิท ได้ชุมนุมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านคุณ วาภรณ์  นพคุณทอง ในหมู่บ้านศุภวรรณ ย่านหนองแขมหลังประชุมเสร็จได้ออกเยี่ยมบ้านใกล้เคียงและบ้านที่มีผู้ป่วย

     26 มิถุนายน 2015  คุณพ่อสุภกิจ เลิศจิตรเลขาและคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ได้จัดประชุมวิถีชุมชนวัด เขต 3 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามความคืบหน้าของวิถีชุมชนในแต่ละวัดในเขต 3 พร้อมวางแผนงานที่จะปฏิบัติร่วมกันในระดับเขต

                                       วันที่ 20 มิถุนายน 2015
                                   อบรม วิถีชุมชนวัด
                                   ณ รพ.เซนต์หลุยส์

แผนก วิถีชุมชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 
ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ วิถีชุมชนวัด
ให้กับสัตบุรุษในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
โดยการนำของคุณพ่อ เชษฐา ซิสเตอร์กัลยา ซิสเตอร์บังอร    มีสัตบุรุษเข้าร่วม ทั้งหมด 60 ท่าน จาก 5 เขต

วันที่ 18 มิถุนายน 2015 
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประชุม BEC ที่บ้านของคุณอนงรักษณ์

วันที่ 6 , 13 มิถุนายน 2015  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 6  ได้จัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิถีชุมชนวัด ให้กับสัตบุรุษในเขต 6 โดยการนำของคุณพ่อ ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ  มีสัตบุรุษเข้าร่วม ทั้งหมด 58 ท่าน จาก 5 วัด

พระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์มาแล้ว ครับ

หน้ารวม.....

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรม
และสัมมนาวิถีชุมชนวัด

30 กรกฏาคม-1 สิงหาคม
 อบรม"เยาวชนกับพระคำภีร์"
ณ บ้านผู้หว่าน

22 สิงหาคม 2015
งานชุมนุม วิถีชุมชนวัด
ณ วัดเปโตร

 
โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                    

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )