ที่ 4  ตุลาคม  2015

 

“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย”
 
(มก. 9:30-37)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนกันยายน 2015  

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 38 บท)
 ประจำเดือน กันยายน
2015

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

เอกสาร AsIPA III

Orientation_Oct_7_2013  

WS3 General information

Programme_AsIPA_2013

Local Team Directory booklet

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

List of participants-AsIPA Three 2013

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

            เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 กลุ่มวิถีชุมชนวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้เปิดวิถีชุมนุมวัดใหม่อีก 1 ชุมชน "ชุมชนซอยกิจเจา" ขอบคุณสภาภิบาลผู้ดูแลชุมชนกิจเจา คุณวิบูลย์ เกษรนันท์ และผู้ประสานงาน คุณอุมาภรณ์ สายบุ้งคล้า เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ ขอบคุณ คพ.อดิศักดิ์ สมแสงสรวง คพ.เจ้าวัดเปโตร ที่ไปให้กำลังใจลูก ๆ ในชุมชนค่ำคืนนี้           พระวรสารคือ ขุมทรัพย์ "การแบ่งปันพระวรสารคือ การขุดสมบัติ" อบรมวิถีชุมชนวัดที่ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี — ที่ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันที่ 12 กัยยายน 2015
                                                                         อ่านต่อ..

 วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2015
   ประชุมวิถีชุมชนวัด ณ บ้านคุณยาใจ เขตจันทนิมิต3 มีคนมาร่วมวิถีชุมชนหนาแน่นเลย สังฆมณฑลจันทบุรี

 

  วันที่ 27 สิงหาคม 2015
วิถีชุมชนวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก ได้ประชุมกัน ณ บ้านคุณปรานี ดีดีเฮ้าส ถึงแม้ฝนจะตกโปรยปราย..แต่เราก็ได้ปฏิบัติภาระกิจได้อย่างเรียบร้อย...ด้วยพระพรของพระองค์
 

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2558
   ผู้รับผิดชอบแผนกวิถีชุมชนวัด 4 มิสซังอีสานได้จัดประชุมผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด(BEC)ภาคอีสาน ณ บ้านหนองบัวทอง อ. เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการพบปะและปรึกษาแนวทางในการทำงานและรายงานความคืบหน้าและปัญหาต่างๆๆ

                                                         อ่านต่อ...

 คืนนี้ มาเยี่ยมวิถีชุมชนชีวิต วัดเขาฉกรรจ์ ที่เนินตะแบก ชาวบ้านให้ความสำคัญและร่วมใจกันแบ่งปันพระวาจาอย่างดี 26 Aug 58
 


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2015
แผนกวิถีชุมชนวัดกรุงเทพฯจัดงานชุมนุมวิถีชุมชนวัด ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยได้เชิญ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00น.ต่อจากนั้นมอบพระคัมภีร์และกางเขน ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยง ได้ฟังการบรรยายภาพร่วมของวิถีชุมชนวัดจากคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยและแบ่งปันประสบการณ์ โดย ภารดาทินรัตน์ คมกฤส ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่านสำนักนโยบาย  ซิสเตอร์สุวรรณี พันวิไล จากคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ และคุณครูกมลา จากวัดเปโตร สามพรานและ วจนพิธีกรรมปิดโดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช  ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มีประมาณ 320 ท่าน
          
                                           ประมวลภาพทั้งหมด
 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2558
       ร่วมประชุมกลุ่มย่อยวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมบ้านคูสว่าง สังฆมณฑลอุบลราชธานี                                                      อ่านต่อ..


วิถีชุมชนที่วัด นักบุญเซนต์ร๊อก ท่าไข่ บ้านป้าสมศรี  ผังรักษ์ 
มีผู้ประชุม 15 ท่าน เมื่อวันที่23 กรกฏาคม 2015 เวลา 19.00 น.
 


การพบกันด้วยพระวาจา ของครูคาทอลิกโรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี  วันที่ 23 กรกฎาคม 2015
 

หน้ารวม.....

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรม
และสัมมนาวิถีชุมชนวัด

22 สิงหาคม 2015
งานชุมนุม วิถีชุมชนวัด
ณ วัดเปโตร 
โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                    

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):
การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):
พระศาสนจักรที่ทุกคน
มีส่วนร่วม


AsIPA(English) C

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D

 

 

 

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )