ที่ 21 ธันวาคม 2014

 

“จงยิดดีเถิดท่านที่เป็นที่โปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน
 
(ลก 1:26-38)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือน ธันวาคม 2014    

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 36 บท)
 ธันวาคม
2014

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ พร้อมคณะซิสเตอร์และผู้ฝึกหัด ร่วมสวดรับพระกุมารตามบ้านของกลุ่ม "วิถีชุมชนวัด" ณ อารามพระหฤทัย ฯ พวกเรารู้สึกยินดี และได้สัมผัสความรักของพระผ่านทางความเอาใส่ ของทางคณะที่ได้ดูแลพวกเราพนักงานทั้งด้านการงานอาชีพ  ด้านจิตวิญญาณ และเติบโตในความเชื่อ ตลอดจนการดำรงชีวิตตามพระวาจาของพระเป็นเจ้า สืบๆ ไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง สังฆมณฑลราชบุรี  ได้มีการประชุมวิถีชุมชนที่บ้าน คุณทศพล ทนุผล มีผู้เข้าร่วม 10 คน การประชุมวิถีชุมชนวัดที่วัดวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง สังฆมณฑลราชบุรี มีการประชุมทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนครับ

กลุ่มผู้นำบีอีซี ร่วมสวดเตรียมความพร้อม ก่อนประชุมกลุ่มย่อย ในคืนวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2014

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2014  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 5 ณ รพ.เซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อชาญชัย คุณพ่อเชษฐา  และทีมงาน

- ช่วงแรก ศึกษา “ ทาลิธาคุม” โดย ซิสเตอร์ กัลยา ตรีโสภา และร่วมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์และความรุนแรงในเด๋กและสตรี
- ช่วงที่ 2 มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด (เอกสาร ข5) โดยพ่อชัยยะ
- ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งปันปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและปฏอบัติร่วมกัน

   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2014  ที่ วัด น.เทเรชา หนองจอก ได้ประชุมวิถีชุมชนวัดที่บ้าน คุณสมพร พิมานวรกุล...ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 12 ท่าน การแบ่งปัน เห็นพ้องต้องกันว่า ปัจจุบัน เราควรจะนำงานด้านวิถีชุมชนเข้ามามีส่วนในการ กระชับความสัมพันธ์แก่กันและกันให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ มักใช้ชีวิตแบบชาวเมือง ต่างคนต่างอยู่ เพราะฉนั้น เราต้องนำวิถีชุมชนเข้ามาใช้กระชับความสัมพันธ์...กันให้มากขึ้น..

พระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์มาแล้ว ครับ

 

4 พฤศจิกายน 2014 BEC เนินวัด มีสมาชิกเข้าร่วม 23 คน
*เป้าหมายการทำ BEC เดือนพฤศจิกายน เพื่อสมาชิกจะได้แสวงหาพระอาณาจักรพระเจ้า
เหนือสิ่งอื่นใด (อาณาจักรสวรรค์ คือ สภาวะของผู้มีความสุข / ชื่นชมยินดี / ความรักและ
สันติสุข)
*มุมมองชีวิตที่สมาชิกไตร่ตรองร่วมกัน........เศรษฐีที่รับอย่างเดียวจนชีวิตไม่มีความสุขจน
เกือบตาย แต่เมื่อทำตามที่หมอแนะนำให้แบ่งปัน / ทำบุญ / เหลือผู้อื่น) ชีวิตของเขาดีขึ้นและมีอายุยืนยาวถึง 98 ปี
*พระวาจาที่ใช้ไตร่ตรองคือ มก.10:17-27
*พระวาจาเพื่อการดำเนินชีวิต
1.พระวาจาเพื่อการดำเนินชีวิตเดือนที่ผ่านมา "ทำตามพระประสงค์
2"rพระวาจาเพื่อการดำเนินชีวิตเดือนนี้ "ยากจริงหนอ....
*การเจริญชีวิตพระวาจา
1.ส่วนตัว สวดภาวนาเพื่อวิญญาไฟชำระ / วิญญาณญาติพี่น้องในสุสาน / วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง และหากมีโอกาสจะพยายามไปเยี่ยมและสวดภาวนาในสุสาน
2.ส่วนรวม ชวนกันไป สวดอุทิศให้ผู้ล่วงลับในสุสานในกิจกรรมบ้านรักพระวาจา

 

วันที่ 28-30 ต.ค. 14 คพ.ประจวบโชค ตรีโสภา ร่วมกับคพ.พงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมแก้ว จัดอบรมวิถีชุมชนวัดให้เยาวชนและผู้นำหมู่บ้าน 53 คนจาก 12 วัด ในเขต 3 มิสซังนครสวรรค์ โดยมี ซ.กัลยา ตรีโสภา คุณปัญจมากรณ์ คำภีร์จรัสพร (ครูปุ๋ย) และคุณวันวิสา อย่างวิชัยกุล (จนท.ลูกศร) เป็นวิทยากร

 

วันที่26 ตุลาคม 2014   วิถีชุมชนวัดหลุยส๋ชุมนุมกันที่บ้านคุณวาภรณ์ นพคุณทอง ย่านหนองแขม เวลาบ่าย2โมง ได้มีการแบ่งปันพระวาจาและเยี่ยมบ้านละแวกใกล้เคียงในหมู่บ้านศุภวรรณ1 โดยทำข้าวเหนียวหมูฝอยและน้ำมันมะกรูดไปฝากแต่ละบ้านค่ะ

 

   วันที่ 25 ตุลาคม  2014  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 2 ณ รพ.เซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อชาญชัย คุณพ่อเชษฐา   และทีมงาน
 

 

   ประชุมผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด 4 มิสซังอีสาน และอบรมผู้นำชุมชน 18 ตุลาคม 2557

                                                         อ่านต่อ.

 

4 ตุลาคม 2014
คุณพ่อเศกสม คุณพ่อปิยะชาติ ซิสเตอร์นงลักษณ์ และทีมงาน BEC วัดหัวไผ่ไปแบ่งปันประสบการณ์การทำงานBEC
                                             อ่านต่อ....

 

วันที่ 27 กันยายน  2014  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 2 ณ รพ.เซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อชาญชัย คุณพ่อเชษฐา  และทีมงาน  ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญทีมงานวิถีชุมชนวัดจากวัดหัวไผ่ จากสังฆมณฑลจันทบุรี ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในวัดหัวไผ่

 

15 กันยายน 2014 วิถีชุมชนวัดพระผู้ไถ่เสาวภา  ซ.สวย ครูเพิ่มพูน ครูโพธิ์ ครูตุ่น ครูชารีและคุณชนิทนทร์ ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับแกนนำวัดเสาวภา ทำวิถีชุมชนวัดครั้งที่3
                                                                             อ่านต่อ....

 

       ประชุมทีมงานอภิบาล (วิถีชุมชนวัด) วัดนักบุญเปโตร (14ก.ย.57)  ทีมอภิบาลจะมีการประชุมทุกสองเดือน วันนี้มีการแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละชุมชน และมีข้อเสนอแนะมากมาย เพื่อการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป เป็นพิเศษเพื่อนำสู่การฉลอง 175 ปี ของชุมชนคริสตชนวัดนักบุญเปโตร
                                       อ่านต่อ...

 

   11 กันยายน 2014  คุณพ่อเชษฐา ไชยเดชที่ให้เกียติพาน้องเณรมาสัมผัสBECวัดหัวไผ่ การมาของคุณพ่อและเณรทำให้ชุมชนวัดของเรามีชีวิตชีวามากขึ้น ผู้นำ BEC ของเรามีคประสบการณ์และความมั่นใจมากขึ้น
   *ขอบคุณแกนนำ BEC ทั้ง 4 วัดที่เสียสละเวลามาร่วมสัมผัส BEC ครั้งนี้ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับรูปแบบการทำ BEC กลับไปเป็นต้นแบบที่จะเริ่มทำ BEC ที่วัดอย่างจริงจัง


                                                         อ่านต่อ....

 

วันที่่ 6 กันยายน 2014 คุณพ่อวิศิษฏ์ หัวหน้าแขวงสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาอภิบาลระดับแขวง ของ สังฆมณฑลจันทบุรี ณ  โรงเรียนดาราสมุทรสระเกี่ยว  จ.  สระแก้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัดในสังฆมณฑลจันทบุรี โดยได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อเศกสม และทีมงานวัดหัวไผ่ มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานวิถีชุมชนวัดในแขวงหัวไผ่  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 ท่าน
                                                   อ่านต่อ..

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2014   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 2 ณ รพ.เซนต์หลุยส์ โดยมีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อชาญชัย คุณพ่อเชษฐา  และทีมงาน  ในการสัมมนาและอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์และ รพ.เซนต์หลุยส์ เรื่องสถานที่อบรม และในครั้งนี้มีเข้าร่วมทั้งสิ้น130 ท่าน

 

วันที่16 สิงหาคม 2014 สังฆมณฑลจันทบุรี(แขวงจันทบุรี)ได้จัดสัมมนาสภาอภิบาลระดับแขวง ณ อาคารแพร่ธรรม อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธิรมล จันทบุรี  โดยการนำของคุณพ่อประสาน พงษ์ศิริพัฒน์ หัวหน้าแขวงและผู้รับผิดชอบสภาอภิบาล แขวงจันทบุรี จำนวนสัตบุรุษเข้าร่วมทั้งหมด 65 ท่าน จาก จำนวน 9 วัด

 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่าน  ทีมงานวิถีชุมชนวัดเทเรซา หนองจอก ได้เยี่ยมและได้กลุ่มใหม่ขึ้น..ที่ หมู่บ้าน. ณัชฐวรรณ..ถ.สังฆสันติสุข เขตหนองจอก ที่บ้านคุณ ประสงค์  โสตถินิรันดร์...และคุณ เอื้อมมาลา (ภรรยา)มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 10-11 คน ทำ 7 ขั้นตอนและ แบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้จาก พระวาจา..ที่นำมาใช้ในวัน

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2014 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาและอบรมทีมงานอภิบาลวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 1 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีคุณพ่อชัยยะ คุณพ่อชาญชัย คุณพ่อเชษฐา  และทีมงาน  ในการสัมมนาและอบรมมีรำพึงภาวนา และมองดูปัญหาต่างๆเกินขึ้นภายในวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ มีเข้าร่วมทั้งสิ้น128 ท่าน

 

 

มื่อวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2014 คุณพ่อเอนก และพระสงฆ์จากประเทศบังคลาเทศ 2 องค์ มาร่วมกิจกรรม BEC เดือนกุมภาพันธ์กับ BEC เนินคู้
 

 

อบรม "วิถีชุมชนวัด" สภาภิบาลวัดในเขต 5 ที่วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
 

 

วันที่ 24 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทย์วานิช ได้ให้เกีนรติไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดการอบรม 2014 Thai SCC Theology course  (วิถีชุมชนวัด) ที่บ้านผู้หว่าน มีผู่้้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  28  ท่าน  จากแต่ละสังฆมณฑลฯและคณะนักบวชต่าง ๆ   การอบรมจะมีไปถึงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2014

หน้ารวม.....

เอกสาร AsIPA III

รูปแบบเอกสาร

 

Orientation_Oct_7_2013      

 

 

 

WS3 General information  

 

 

 

Programme_AsIPA_2013  

 

 

 

 

Local Team Directory booklet

 

 

 

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

 

 

 

 

List of participants-AsIPA Three 2013

 

 

 

 

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

ก (A):การแบ่งปันพระวรสาร

ข (B):ชุมชนคริสตชนย่อย

ค (C):พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ง (D):การฝึกทีมงานอภิบาลของวัด

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรมและสัมมนาวิถีชุมชนวัด
14 ก.พ 2015 ณ รพ.เซนต์หลุยส์


โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                  

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )