ที่ 31 มกราคม 2016

 

“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย”
 
(มก. 9:30-37)
   ดูภาพ                       อ่านทั้งหมด..

 

คู่มือการประชุมวิถีชุมชนวัดประจำเดือนมกราคม  2016    

 

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต(เอกสาร 38 บท)
 
ประจำเดือนมกราคม 2016

หน้ารวม.....

 

หน้าหลัก

 

แผนอภิบาลปี 2010 -2015

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

แผนภูมิศูนย์ประสานงานส่งเสริม
วิถีชุมชนวัดของสภาพระสังฆราชฯ

 

ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัด
ของสภาพระสังฆราชฯ

 

ผู้ประสานงานส่งเสริมวิถีชุมชนวัดงาน
วิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015ของพระศาสนาจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เขต 1 Downloads
เขต 2 Downloads
เขต 3 Downloads

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและผู้ประสานงาน วิถีชุมชนวัด มิสซังอุบลฯ

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

naphoradio

catholiclive

chandionews

udomsarn

cmdiocese

thomasphakk

JC_House

วาติกันยูทูบ

สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ

สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ

iamsitstudio

Redemtorist

Father Ray Foundation

 Somkiat1165

Salesiansisters

Dovejesus

TheSalit

Archbkk

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

ดาวน์โหลดเพลง

เอกสารดูงานที่ปีนัง - อิโปห์ ที่มาเลเชีย

 

BASIC ECCLESIAL COMMUNITIES
(ภาวะการเป็นผู้นำBEC.) Penang

 

1.dec18th opening presentation

 

2. DEC 18th BEC overview and FAQ         presentation  

 

3. B E C CHATEAU GARDEN

 

4. 2012 Dec BEC – THE JOYS &               SORROWS

 

5. DEC 18th dec St Francis of Assisi -     Bec Bunga Raya

 

6. Dec 18th taman golf

 

BEC LEADERS

เอกสาร AsIPA III

Orientation_Oct_7_2013  

WS3 General information

Programme_AsIPA_2013

Local Team Directory booklet

Liturgy schedule-AsIPA WS3-1012-2013

List of participants-AsIPA Three 2013

บทความ" เยี่ยมเพื่อนวิถีชุมชนวัดที่อีโปห์และปีนัง" ประเทศมาเลเชีย

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):
การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):
พระศาสนจักรที่ทุกคน
มีส่วนร่วม


AsIPA(English) C

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D

 

 

 

   คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด ระดับชาติ ประชุมที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน คุณพ่อ Thomas Vijay มาร่วมประชุมเตรียมวิทยากรหลักสูตรเพื่อพัฒนาฆราวาส ครับ สวดให้กันนะครับ. 29-30 มกราคม 2016วันที่ 27 มกราคม 2016 สำนักงานBECสังฆมณฑลจันทบุรี จัดปร ะชุมกรรมการดำนินงานวิถีชุมชนวัดที่วัดพระหฤทัยขลุง  คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดมิสซังอุบลฯ ออกเยี่ยมอบรมวิถีชุมชนวัดวัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง 26 มกราคม 2016วันที่ 23 มกราคม 2016
อบรมสภาอภิบาลวัดเขต 3 ที่วัดพระสกลสงเคราะห์ บางบัวทองวันที่ 22 มกราคม 2016
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่วัดฟาติมา. ดินแดง


  วิถีชุมชนวัดกลุ่มตลาด บ้านคุณวิภา  วัดเซนต์เทเรซา หนองจอก ประชุมประจำเดือนมกราคม 2016 กลุ่มบือีซี วัดนักบุญมาร์โก ร่วมกันประชุมและแบ่งปันพระวาจากับพี่น้องที่เป็นพุทธ
    ประชุมวิถีชุมชนวัด อารามพระหฤทัย ฯ คลองเตย แบ่งปันพระวาจาเช้า วันที่ 6 มกราคม 2016
 


วันที่ 9 ธันวาคม 2015
     กลุ่มแบ่งปันพระวาจาวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซอยหมอศรี ครบ 3 เดือนของการก่อตั้งกลุ่ม มี 10 ท่านค่ะ ส่งมาให้กำลังใจทุกกลุ่มแบ่งปัน
 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2015
ประชุมคณะกรรมการวิถีชุมชนวัดเขต. 4 ที่วัดหัวตะเข้ เวลา 15.30 น.

 

   สภาอภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าและคุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ เจ้าวัด ได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ และทีมงานจากวัดเซนต์หลุยส์ และวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก มาแบ่บปันความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด ให้กับสัตบุตรที่สนใจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2015

 

วิถีชุมชนวัดธรรมมาสนักบุญเปโตร ท่าแฉลบ
 วิถีชุมชนวัดคืออะไร นี่คือหัวข้อรำพึงของเรา 13 พ.ย. 2015

 

BEC. บ้านคุณรุ่งนภา...วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก  12พ.ย. 2015
 VII AsIPA General Assembly
" Go .. I am with  you always" (Mt 28:19 - 20 )
SCCs/BECs Living with people of Differrent Faiths and Beliefs
22 -28 October 2015


ติดตามได้ที่... อุดมสาร หน้าที่ 4
 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2015

 


   วิถีชุมชนวัดเซนต์ แอนโทนี ที่บ้านคุณสมาน วิจิตรวงษ์ วันอาทิตย์ที่ 18 เวลา 13.30 กิจกรรมที่ทำ แบ่งปันประสบการจากพระวาจา สวดสายประคำร่วมกัน 17 สาย
 

   วันที่ 11 ตุลาคม 2015  ประชุมคณะกรรมการวิถีชุมชนวัดเขต 1 ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์
 

  วันที่ 5 ตุลาคม 2015 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด เพื่อเตรียมงาน Assembly ในวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2015
 

  คุณพ่อปิยะชาติมาให้ความรู้เรื่องวิถีชุมชนวัดที่วัดเซนต์แอนวันที่ 4 ตุลาคม ตอน 13.30 ประชุมเลือกตั้งประธานกลุ่มวิถีชุมชนวัดเขต 4

 BEC กลุ่มวัดเซนต์โธมัสอัครสาวก ประชุมวันที่ 26 กันยายน 2015
 

 

   เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 กลุ่มวิถีชุมชนวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้เปิดวิถีชุมนุมวัดใหม่อีก 1 ชุมชน "ชุมชนซอยกิจเจา" ขอบคุณสภาภิบาลผู้ดูแลชุมชนกิจเจา คุณวิบูลย์ เกษรนันท์ และผู้ประสานงาน คุณอุมาภรณ์ สายบุ้งคล้า เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ ขอบคุณ คพ.อดิศักดิ์ สมแสงสรวง คพ.เจ้าวัดเปโตร ที่ไปให้กำลังใจลูก ๆ ในชุมชนค่ำคืนนี้
 

   พระวรสารคือ ขุมทรัพย์ "การแบ่งปันพระวรสารคือ การขุดสมบัติ" อบรมวิถีชุมชนวัดที่ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี — ที่ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วันที่ 12 กัยยายน 2015
                                                                         อ่านต่อ..
 

หน้ารวม.....

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิก ดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (เอกสสาร 36  บท)

 

แผนงานการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตารางการอบรม
และสัมมนาวิถีชุมชนวัด

23 มกราคม  2016
อบรมสภาอภิบาลวัด เขต 3
ณ วัดบางบัวทอง 
โหลด.. แผนงานวิถีชุมชนวัด
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถาม  โทร. 0872219725  

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัดเขต 2 ครั้งที่4  ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ                                    

 

ประมาลภาพ อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555

 

ประมาลภาพ  อบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 3) ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 พฤษภาคม 2555

 

ประมาลภาพ Bec กลุ่ม 6 วัดบุรีรัมย์ ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประมาลภาพอบรม “ผู้นำวิถีชุมชนวัด” เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่12-13 กันยายน 2554

 

ประมวลภาพโครงการผู้นำ “วิถีชุมชนวัด” (ผู้นำ 1) ครั้งที่ 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ บ้านผู้หว่าน

 

ประมวลภาพ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑลจันทบุรี

 

ประมวลภาพฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริแห่งฝรั่งเศส ศาสนนามพระคุณเจ้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์และครบรอบ 5 ปี ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2011

 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันที่6-7 สิงหาคม 2554

                                       หน้ารวม.....

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1 ภาค2
ภาค3 ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

 
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )